Natiskano od https://weinviertel.city-map.at/city/db/330401010014/hotel

Hoteli - Weinviertel

Pregled za podjetja iz regije Weinviertel

Seznam Vam prikaže vse dosedaj registrirane vnose za panogo Hoteli iz regije Weinviertel.

4 najdenih vnosov. - Prikazati v mestni karti

Auhof Hotel Garni

Wultendorf 127
2134 Staatz
Tel.: 02524 2467


Appart-Hotel Burger

Horner Strasse 5
3712 Maissau
Tel.: 02958 82220


Hotel Althof Retz

Althofgasse 14
2070 Retz
Tel.: 02942 3711-0
Fax: 02942 371155

Amethysthotel & Landgasthof

Horner Strasse 44
3712 Maissau
Tel.: 02958 823340